Thursday 24. September 2020

What can the EU do?

- Mit tehet az EU? -

 

Az EU kidolgozott egy közös bevándorlási politikát, amelynek nemcsak az a célja, hogy kezelje a kihívásokat, hanem hogy megragadja a bevándorlással járó lehetőségeket, különös tekintettel a jelenlegi és jövőbeli demográfiai kihívásokra.

 

Így az EU meghatározza a beutazási és tartózkodási feltételeket és meghatározza a munkavállalási, tanulmányi vagy családegyesítési céllal valamely tagállamba belépő, és jogszerűen tartózkodó bevándorlók jogait és kötelességeit. Ezen túlmenően az EU intézkedéseket hoz az illegális migráció jelenségére vonatkozóan, a visszatérési és visszafogadási politika révén, tiszteletben tartva az alapvető jogokat.

 

A bevándorlóknak a befogadó társadalomba történő további integrációja azonban az adott ország felelőssége. Az EU csak ösztönzőket és támogatást ad a nemzeti szinten hozott intézkedésekhez.

 

Mivel a Schengeni Megállapodásnak köszönhetően az EU-ban a határok szinte észrevétlenül átjárhatóak, szükség van az EU külső határainak ellenőrzésére és a határigazgatásra vonatkozó közös szabályok meghozatalára. E tekintetben az uniós tagállamok közötti operatív együttműködést a FRONTEX uniós határügynökség biztosítja. Csak a közelmúltban vezették be az EU-ban az úgynevezett EUROSUR-t, ami egy új, az információk megosztását és az együttműködést szolgáló rendszer. Ez a tagállamokat támogatja a határokon átnyúló bűnözés visszaszorításában, a jogosulatlan belépés megakadályozásában, és csökkenti a migránsok tragikus haláleseteit a tengeren.

 

Annak érdekében, hogy megadjuk a saját országukban az üldöztetés vagy súlyos sérelem elől menekülő embereknek a megfelelő védelmet és a méltóságteljes elbánást, az Európai Unió létrehozta a közös menekültügyi rendszert. Célja a nemzeti szintű védelmi és befogadási szabályok harmonizálása, valamint biztosítani, hogy a menekültügyi eljárások biztonságosak, igazságosak, hatékonyak és ne történhessenek visszaélések. Ily módon, a menedékkérők számára a nemzetközi védelemre vonatkozóan az egész Unióban ugyanazokat a lehetőségeket kellene biztosítani.

 

     

 

http://theeuropeexperience.com/