csütörtök 24. szeptember 2020

Kapjon új ötletet

 


Migráció és

menekültügy
befogadó Európa?gyökereink:
A KERESZTÉNY TÁRSADALMI TANÍTÁS
 • Prof. Regina Polak

   

  Migráció mint “az idők jele”


  A katolikus egyház úgy véli, a migráció az "idők jele" (EM 14). A migrációs arra ösztönöz bennünket, hogy együttesen újítsuk meg az emberiséget. A hívők számára a migráció az üdvösség történetének egyik eszköze. A migráció lehetőség arra, hogy tanuljunk az igazságosságról és hogy a sokszínű emberiség együttélését átültessük a gyakorlatba, ezáltal pedig megtapasztaljuk Isten kegyelmét.

  A keresztény hit saját történetének köszönheti, hogy a migrációra mint áldásra tekint szemléletét (EM 101; CSD 297). A vándorlások, repülések, száműzetés, szórványos lét alapvető bibliai tapasztalatok. Ábrahám elbeszéléseiben, az egyiptomi kivonulásban és a babiloni fogságban a migrációra mint  Isten kegyelméből nyújtott áldásra tekintenek. Olyan etika jön létre általa, amely tudja, hogyan kell felelősséget vállalni az idegenért. Jézus életét a hajléktalanság jellemzi. Az első keresztények magukat "idegeneknek" és "vendégeknek" tekintették a földön (Hbs 11,13; 1 Pt 2,11). Pál a különböző emberek Krisztusban való egyesüléséről beszél (Gal 3,28; Kol 3,10-11). Az idegenekért vállalt felelősség erkölcsi parancsolat, amely lehetővé teszi a Krisztussal való találkozást (Mt 25).

   

  Olvasson tovább

   

   

   

  "(...) among man’s personal rights we must include his right to enter a country in which he hopes to be able to provide more fittingly for himself and his dependents (...)". Pope John XXIII (Pacem in terris, 105-106)

   

   

  "Institutions in host countries must keep careful watch to prevent the spread of the temptation to exploit foreign labourers (...)". Compendium of the Social Doctrine of the Church (Chapter VI, 298)

   

  Lord, have mercy! Too often we are blinded by our comfortable lives, and refuse to see those dying at our doorstep. #Lampedusa

   

   

   

 • Christian Mellon sj

   

  Az idegen befogadása


  A szavazás során egy keresztény nem tekintheti a menekültügyi és bevándorlás politikai kérdéseket másodlagos jelentőségűnek. Ez a szavazók hitének központi eleme.

   

  Ami a menekültügyet és a bevándorlást illeti, az Európai Unió által meghirdetett elvek alig különböznek azoktól, amiket a keresztények védelmeznek. Amit a migránsok jogait védő keresztény szervezetek tapasztalnak, és sajnálnak, az az a tény, hogy ezeket az elveket a gyakorlatban relativizálják, mert a politikusok az EU-n kívülieknek az Európai Unió területére való hozzáférés korlátozását helyezik előtérbe.

   

  Ezt a hozzáállást Ferenc pápa az " elutasítás kultúrájaként ítéli el, és minket arra hív, hogy a "találkozás kultúrájává" alakítsuk át, mert Krisztus tanítványa számára az idegen üdvözlése túlmutat az egyszerű erkölcsi vagy jogi követelményen: ez egy spirituális kérdés, mert az Úr azonosította magát az idegennel (Mt 25,35). Amikor a keresztények szembeszállnak a " közömbösség globalizációjával ", melyet drámaian bemutat a lampedusai tragédia, ez azért van, mert "vannak olyan oldalak a Bibliában, amit nem lehet kitépni", hogy e kérdésekkel kapcsolatos nyilvános vita során egy francia püspök által említett kifejezést használjunk.

   

     Olvasson tovább

   

   

   

  "(...) among man’s personal rights we must include his right to enter a country in which he hopes to be able to provide more fittingly for himself and his dependents". Pope John XXIII (Pacem in terris, 105-106)

   

   

  "Institutions in host countries must keep careful watch to prevent the spread of the temptation to exploit foreign labourers (...)". Compendium of the Social Doctrine of the Church (Chapter VI, 298)

   

  Lord, have mercy! Too often we are blinded by our comfortable lives, and refuse to see those dying at our doorstep. #Lampedusa

   

   

   

   

 • Mark Butaye o.p.

   

  A feltételek nélküli vendégszeretet


  A keresztény társadalmi hagyomány bibliai alapja a "testvériség", és annak következményei a kölcsönös felelősség és az emberi méltóság elismerése, mely minden körülmény között érvényes: '„Hol van a testvéred, Ábel?” Ő így válaszolt: „Nem tudom; talán őrzője vagyok testvéremnek?” Erre ő ezt mondta: „Mit tettél? Testvéred vére felkiált hozzám a földről.'  (Ter 4,9-10 ). Mivel a Pacem in Terris enciklika egyértelműen kijelentette: "Minden embernek alapvető joga van a méltóságteljes élethez " (PIT , 11). Ez az elismerés feltétel nélküli és legsürgetőbben arra figyel, ahol az Isten alkotása a népében leginkább megsérült, elhanyagolt, diszkriminált vagy elpusztult. A teremtést feltétlenül meg kell gyógyítani.

   

  II János Pál pápa világossá tette, hogy az emberi felelősség túlmutat még a testvériségen is: "A szabálytalan jogállás nem indok arra, hogy a migráns elveszítse méltóságát, hiszen elidegeníthetetlen jogokkal van felruházva, amit nem lehet megsérteni, sem figyelmen kívül hagyni". A viszonosság azon a tényen is alapul, hogy az egyház az emberiséget úgy látja, mint zarándokló népet, emlékeztetve bennünket arra, hogy mi a földnek, amelyen élünk átmenetileg a felhasználói, és nem a tulajdonosai vagyunk. Arra is emlékeztet bennünket, hogy ne felejtsük el a "jobb időkben" a közös tapasztalatunkat, hogy a múltban menekültek voltunk. 1954-ben, amikor több mint 11 millió "európai" menekültet fogadtak a környező országok, XII Pius sürgette, hogy ellássák és strukturálisan is támogassák a reménytelen helyzetben lévő embereket, akik idegenek saját kontinensükön.

   

  Olvasson tovább

   

   

   

  "(...) among man’s personal rights we must include his right to enter a country in which he hopes to be able to provide more fittingly for himself and his dependents (...)". Pope John XXIII (Pacem in terris, 105-106)

   

   

  "Institutions in host countries must keep careful watch to prevent the spread of the temptation to exploit foreign labourers (...)". Compendium of the Social Doctrine of the Church (Chapter VI, 298)

   

  Lord, have mercy! Too often we are blinded by our comfortable lives, and refuse to see those dying at our doorstep. #Lampedusa

   

   

   

valósítsuk meg:
A KERESZTÉNY SZERVEZETEK JAVASLATAI
TOVÁBBI JAVASLATOK

Jesuit Refugee Service

 

Rethink the reform proposals for the Common European Asylum System (CEAS)

Jezsuita Menekültügyi Szolgálat

 

A fogva tartástól eltérő módszerek alkalmazása.

Jezsuita Menekültügyi Szolgálat

 

Idegenrendészeti őrizetben tartott bevándorlók életkörülményeinek a javítása.

Jezsuita Menekültügyi Szolgálat

 L. Boldrini

Méltóságteljesebb és humánusabb európai menekültügyi rendszer létrehozása.

Jezsuita Menekültügyi Szolgálat

 

EU belépési pontok védelmi rendszerének javítása.

Jezsuita Menekültügyi Szolgálat

 

Le kell állítani a bevándorlók visszaküldését olyan országokba, ahol életük veszélyben lenne.

Caritas Europa

 

A bevándorlók és menedékkérők megfelelő védelmének biztosítása az EU külső határain.

http://www.theeuropeexperience.eu/