Thursday 24. September 2020

What can the EU do?

- Mit tehet az EU? -

 

Annak ellenére, hogy ez a szakpolitikai terület elsősorban nemzeti kompetenciába tartozik, a "Fiatalok" koncepciója megjelenik európai szinten is. Az EU meghatározza céljait az 2010-2018 Ifjúsági Stratégiában az aktív állampolgárság, a társadalmi befogadás, valamint a szolidaritás és a fiatalok esélyegyenlőségének támogatásával.

 

Az oktatás területén az EU támogató és koordináló szerepet játszik, és kiegészíti a nemzeti politikákat. Ezen a területen az uniós fellépés elsősorban a diplomák kölcsönös elismerését és az oktatási intézmények közötti együttműködés előmozdítását célozza.

 

A Mozgásban az ifjúság kezdeményezés keretében az EU különböző mobilitási programokat működtet, amelyek a fiatalok külföldi tanulását, képzését vagy munkáját finanszírozzák. Az oktatás minőségének és hatékonyságának javítását célozza, a munkaerőpiacon a hiányzó készségek pótlását szolgálja, és ez által javítják a fiatalok foglalkoztathatóságát. 

 

A Tanács a közelmúltban elfogadott egy Ajánlást az Ifjúsági Garancia rendszer létrehozásáról, amelynek biztosítani kellene, hogy a fiatalok minőségi foglalkoztatási ajánlatot, további oktatást vagy képzést kapjanak a munkanélkülivé válásukat, ill. a formális oktatás befejezését követő négy hónapon belül.

 

Ami a "család" koncepcióját illeti, az EU-nak korlátozott szerepe van a családjogi kérdésekben, csak a határokon átnyúló következményekkel járó ügyekben, mint például a bírósági határozatok kölcsönös elismerése jogosult intézkedéseket tenni.

Ennek ellenére számos uniós szakpolitikai terület befolyásolja a családot és a családi életet. A foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályoknak figyelembe kell vennie a szakmai és a családi élet összeegyeztetését, és az összes vonatkozó uniós politikának elő kell mozdítania, védenie kell, tiszteletben kell tartani a gyermekek jogait.

 

Ezen kívül az Alapjogi Charta előírja, hogy a családjogi, gazdasági és szociális védelmet élvez (33. cikk), és mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát és kapcsolattartását tiszteletben tartsák ( 7. cikk).

 

  

 

 

http://theeuropeexperience.com/