Thursday 24. September 2020

What can the EU do?

- Mit tehet az EU? -

 

A nemzeti politikák uniós szintű gazdasági koordinációja 1957-re, az európai projekt kezdeteire nyúlik vissza, amikor az Európai Gazdasági Közösség létrejött. Azóta tizennyolc tagállam szorgalmazza a még további koordinációt az euró fizetőeszközként történő elfogadásával. A jelenlegi pénzügyi válságra adott válaszként, a pénzügyi stabilitás biztosítására, az EU megpróbálta összehangolni az erőfeszítéseket, és elfogadott egy keretet a megerősített költségvetési és gazdasági felügyeleti mechanizmusokra vonatkozóan (pl. kettes csomag, hatos csomag, bankunió, ESM).

 

A közvetlen adók a tagállamok felelősségébe tartoznak. Azonban az EU járhat el többnyire a közvetett adók, mint például az ÁFA szabályozásának ügyében, amely hatással lehet az EU-ban a tisztességes versenyre, és az egységes piac megfelelő működésére. Az utóbbi - mint az Európai Unió egyik legfontosabb vívmánya - lehetővé teszi az emberek, az áruk, a szolgáltatások, a vállalkozások és a pénz olyan szabad mozgását az EU-ban, mint egy országon belül.

 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az európai integrációs projekt nemcsak gazdasági célokat szolgál. Létezik szociális dimenziója is, mely elvárja, hogy az EU elősegítse a magas szintű foglalkoztatást, szociális védelmet és a társadalmi befogadást.

Ennek megfelelően, az EU-nak és a tagállamoknak közös felelőssége van a foglalkoztatáspolitika, a munkakörülmények, a szociális ügyek, valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása területén. Az Európa 2020 növekedési stratégiával összhangban az Európai Foglalkoztatási Stratégia több munkahely teremtésére és a nemzeti foglalkoztatási stratégiák jobb összehangolására törekszik.

 

Az Európa 2020 egyik kiemelt kezdeményezésének is a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a célja, az egész szakpolitikai spektrumot átívelő intézkedésekkel: a munkaerőpiactól, az alapjövedelem támogatáson át az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területéig.

A munkahelyteremtésre és a szociális védelemre szánt finanszírozás mellett, az EU azokat az intézkedéseket is támogatja, melynek célja a területi kohézió elősegítése érdekében az egyes régiók fejlettségi szintjében lévő különbözőségek csökkentése.

 

   

 

http://www.theeuropeexperience.eu/